06/08/2019 -

Video

3460
Sáng Chúa Nhật, 4.8.2019, tại Trung tâm Mục Vụ Đền Thánh Martino - Hố Nai, Thánh lễ Bế Mạc Tổng Hội Dòng Đa Minh (tổ chức tại Việt Nam, tư 7.7 - 4-8) và nghi thức tuyên khấn trọng thể của 21 anh em Đa Minh Việt Nam đã được cử hành trang trọng với sự tham dự của khoảng 18000 người. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi video diễn tiến Thánh lễ đã được chỉnh sửa từ buổi truyền hình trực tiếp hôm ấy ....


Cha Bề Trên Tổng Quyền ký Công vụ Tổng Hội - Bản văn đúc kết thành quả 1 tháng họp:
114.864864865135.135135135250