20/11/2018 -

Video

877
Sáng thứ 7, 17.11, Các thành phần thuộc Gia đình Đa Minh Việt Nam đã đến Dòng Đa Minh Thánh Tâm để tham dự ngày gặp mặt định kỳ 2 năm 1 lần. Những niềm vui bên trong được tỏ lộ ra bên ngoài trên từng khuôn mặt bằng nụ cười, qua lời nói thăm hỏi, qua những cử chỉ thân thương…như bao ngày xa cách giờ gặp lại trong tình Gia đình cùng một Cha Đa Minh.
114.864864865135.135135135250