17/05/2018 -

Video

1589
"Mỗi lần dâng hoa vào thứ Bảy, con đều thấy lần chuỗi Mân Côi, năm sự Mừng. Cách chọn ngắm mỗi ngày là cố định, hay tùy ý thích của mình, thưa cha? Vì con nghĩ, nếu được thay đổi thì sao thứ Bảy năm nào cũng ngắm năm sự Mừng? Có thể thay bằng năm sự Vui, năm sự Thương, hoặc năm sự Sáng không cha? Con thấy Năm sự nào cũng ý nghĩa cả!"  Tháng Hoa, có rất nhiều câu hỏi quanh chuyện các Kitô hữu tỏ lòng Kính Mẹ Maria. Chương trình Sống Đạo mời quý độc giả  cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa chương trình với cha Fx. Trần Kim Ngọc, OP. - Đặc trách Cổ võ Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh về các câu chuyện thú vị này...

114.864864865135.135135135250