14/08/2018 -

Video

937
Cha Phụ tá Giám Tỉnh chia sẻ trong thánh lễ tiên khấn Dòng Đa Minh, ngày 13.8.2018 về ơn gọi nên thánh của Kitô hữu. "Chúng ta không hiện hữu một cách tầm thường, nhạt nhẽo hay xoàng xĩnh. Đó là lời mời gọi của Đức Thánh Cha. Là người được thánh hiến, chúng ta được mời gọi theo sát Chúa Kitô hơn nữa... "


114.864864865135.135135135250