Lời Kinh tuyệt hảo
Lời Kinh tuyệt hảo

/ 486 / Tin mừng
 Kinh Lạy Cha là một kinh quan trọng đối với đời sống người Kitô hữu, vì đó là kinh do chính Chúa Giêsu đặt ra, là kinh được Giáo Hội đọc nhiều hơn cả trong các cử hành phụng vụ và các cử hành khác, là kinh tóm gọn tất cả những gì phải làm ...
NỮ GIỚI-VỊ THẾ ƯU TIÊN TRONG TIN MỪNG PHỤC SINH
NỮ GIỚI-VỊ THẾ ƯU TIÊN TRONG TIN MỪNG PHỤC SINH
/ 1011 / Tin mừng
Trong chương trình cứu độ con người, Thiên Chúa đã nhiều lần ưu ái đặt giới phụ nữ ở một vị thế ưu tiên và nổi bật. Chẳng hạn như trong biến cố Chúa Giêsu phục sinh, ta thấy, giới phụ nữ là người đầu tiên đã “đón nhận Tin Mừng” và đi “loan báo Tin ...
Đức Giêsu Kitô – Đường Chiên Thiên Chúa
Đức Giêsu Kitô – Đường Chiên Thiên Chúa
/ 1000 / Tin mừng
Chương Trình Mục Vụ Giới Trẻ 2020-2022: Mỗi tháng một hình ảnh hay tước hiệu Đức Giê-su Ki-tô (16) Chủ đề học hỏi và suy niệm tháng 04 năm 2021 ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ – ĐƯỜNG CHIÊN THIÊN CHÚA + ...
CHUNG TAY BẢO VỆ SỰ SỐNG
CHUNG TAY BẢO VỆ SỰ SỐNG
/ 563 / Tin mừng
Đức Giêsu là quà tặng Thiên Chúa gửi đến cho trần gian. Vì thế, hôm nay Phụng vụ Hội thánh kính nhớ việc Chúa Cứu Thế được Thân Mẫu và thánh Giuse dâng trong đền thánh để tạ ơn Thiên Chúa, và để vâng theo lề luật Môisê truyền (x. Xh 13, 11-13), luật ...
Phụng Vụ: Lễ Nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Ngày 22-10 Hàng Năm
Phụng Vụ: Lễ Nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Ngày 22-10 Hàng Năm
/ 1020 / Tin mừng
Lễ Nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Ii Ngày 22-10 Hàng Năm   Ca nhập lễ           Chúa đã chọn người làm thượng tế,           và mở kho tàng của ...