08/10/2016 -

Tin giáo hội Việt Nam

3192
Thẳng thắn đề cập tới những hiện trạng trong đời sống, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có lá thư chung mạnh mẽ, can đảm và thực tế sau kỳ họp thường niên 2015, từ ngày 3 -7 tháng 10 vừa qua.
114.864864865135.135135135250