14/10/2020 -

Tin giáo hội Việt Nam

462

WHĐ (14.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:
- Những nét chính yếu về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020
- Mối ưu tư của HĐGMVN về Giới trẻ

- Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội năm 2020
WHĐ (13.10.2020) - Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:
- Những nét chính yếu của Hội nghị thường niên 2020
- Năm thánh của Tổng Giáo phận Huế
- Đền thánh Đức Mẹ La Vang

- Lũ lụt miền Trung
nguồn: Truyền thông HĐGMVN
114.864864865135.135135135250