27/01/2016 -

Tin giáo hội Việt Nam

3703
Học viện công giáo sẽ khai giảng chương trình Cao học Thần học vào giữa tháng 9 năm 2016 cho ngành Thần học Tín lý và Thần học Kinh Thánh.


114.864864865135.135135135250