17/08/2013 -

Tin giáo hội Việt Nam

1401

 


TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam


 


 


"Ta là sự sống lại và là sự sống" (Ga 11,25)


CÁO PHÓ


Tòa Giám Mục Vĩnh Long 
 trân trọng báo tin:


 


alt


 ĐỨC CHA TÔMA NGUYỄN VĂN TÂN
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long


 


alt


 


Khẩu Hiệu : AMBULATE IN DILECTIONE
"Hành Trình Trong Ðức Ái"


 


- Sinh ngày 27-12-1940 tại Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, thuộc Họ Đạo Bãi Xan.


- Vào Tiểu Chủng viện Vĩnh Long ngày 01-09-1953.


- Từ tháng 07-1961 đến tháng 06-1970, học Triết và Thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh  PIO X Đà Lạt và tốt nghiệp tại học viện này với văn bằng Cử Nhân Thần Học.


- Ngày 21-12-1969, thụ phong Linh Mục, tại Nhà Thờ chính toà Vĩnh Long.


- Từ năm 1970 đến 1971: giáo sư Tiểu Chủng viện Vĩnh Long.


- Từ tháng 09-1971 đến tháng 03-1974, học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana, Roma và trở về quê hương với văn bằng Tiến Sĩ Thần Học.


- Từ tháng 03-1974: giáo sư Ðại Chủng viện Vĩnh Long. 


- Từ năm 1980 đến năm 2000: Phụ trách Nhà Thờ Chủng viện.


- Từ cuối năm 1988 đến năm 2000: Giáo sư ngoại trú môn Thần Học Luân Lý tại Ðại Chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Song song đó Ngài đảm trách các lớp Tiền Ðại Chủng viện của Giáo phận Vĩnh Long từ 1992 đến năm 2000.


- Ngày 15-08-2000: Giám Mục phó Giáo phận Vĩnh Long.


- Ngày 03-07-2001: Giám Mục chính toà Giáo phận Vĩnh Long.


Đã được Chúa gọi về vào lúc 21 giờ tối Thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2013


Hưởng thọ 73 tuổi


- Linh cữu Đức Cha Tôma được quàn tại Nhà thờ Chính Toà Vĩnh Long,


- Nghi thức tẩn liệm vào lúc 16 giờ, Chúa Nhật ngày 18.8.2013


- Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 30, sáng Thứ Năm 22.08.2013,


Ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ tại khuôn viên nhà thờ Chính Toà Vĩnh Long.


Xin hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Đức Cha Tôma.

114.864864865135.135135135250