10/03/2018 -

Tin giáo hội Việt Nam

3846
Ngày 09/03/2018, trong phiên khai mạc Hội nghị Thường niên kỳ I-2018 của Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Foyer Phát Diệm, Rôma, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ký quyết định bổ nhiệm linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, S.J., vào chức vụ Chánh Văn phòng kiêm Quản lý Trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục trước đây là cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Cha Louis Tuấn đã được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày 25/08/2017, nên cần có một linh mục khác trong chức vụ này.
Cha Giuse Đào Nguyên Vũ vào nhà tập Dòng Tên ở thành phố Culver, California năm 2000. Sau khi hoàn tất 2 năm huấn luyện tại nhà tập, thầy Vũ tuyên khấn lần đầu. Sau đó thầy theo học Đại học Loyola Chicago và đậu bằng cử nhân triết học trước khi được gửi về Việt Nam làm đại diện cho trường Đại học Loyola Chicago tại Sài Gòn. Năm 2010, thầy phục vụ tại trường trung học Loyola ở Los Angeles trước khi theo học cao học về thần học tại phân khoa thần học của Đại học Dòng Tên Santa Clara ở Berkeley. Ngày 07/6/2014, thầy được truyền chức linh mục, và nhận bài sai về phục vụ tại Việt Nam.
Cha Giuse Đào Nguyên Vũ hiện đang là Thư ký Uỷ ban Mục vụ Di dân của Hội đồng Giám mục và Đại diện giám mục đặc trách ngoại kiều tại Tổng giáo phận Sài Gòn.
Sau đây là Văn thư bổ nhiệm:


114.864864865135.135135135250