28/10/2020 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

396
Un'immagine del Concistoro del 5 ottobre 2019 | Vatican News
Với thời gian, đại đa số Hồng y cử tri bầu Giáo hoàng do Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm: trong số 128 Hồng y dưới 80 tuổi, tính từ công nghị ngày 28/11/2020 tới đây, có 73 vị do Đức đương kim Giáo hoàng bổ nhiệm.

Trong số 53 Hồng y cử tri còn lại, có 12 vị do Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm, phần còn lại 41 vị do Đức Biển Đức XVI.

Số Hồng y cử tri người Âu chiếm 54 vị, trong số này có 22 vị người Ý. Từ Đức chỉ còn lại 3 vị. Từ Bắc Mỹ có 16 Hồng y dưới 80 tuổi, trong đó có 3 vị người Mêhicô. Tổng số các Hồng y cử tri thuộc “Nam bán cầu” là 58 vị, trong đó có 21 vị từ Mỹ châu Latinh và 17 vị từ Á, Phi. Châu Đại dương có 5 vị.

Trong số 13 Hồng y sẽ được Đức Thánh cha bổ nhiệm vào ngày 28/11 tới đây, có 4 vị thuộc các dòng tu, và trong tổng số 128 Hồng y cử tri, có 29 vị thuộc các dòng tu, tức là chiếm 23%.

G. Trần Đức Anh, O.P.

114.864864865135.135135135250