04/07/2020 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

474

The Vatican's Financial Information Authority (AIF) releases it annual report | Vatican Media
Hôm 03/7/2020, Cơ quan giám sát tài chánh Vatican, gọi tắt là AIP, đã công bố phúc trình hoạt động trong năm 2019, theo đó có sự cộng tác nhiều hơn giữa AIF với các cơ quan khác của Vatican và với các tổ chức nước ngoài.

Phúc trình cho biết có sự gia tăng chất lượng của các vụ trình báo, ít nguy cơ tài trợ khủng bố, và AIF cũng hoạt động hiệu quả trong việc phòng ngừa trốn thuế.

Cơ quan giám sát tài chánh Vatican AIF đã cộng tác tối đa với vị Chưởng tín, tức là vị Tổng kiểm sát của Vatican, và đã ban hành bốn biện pháp phòng ngừa, kể cả việc chặn một tài khoản, với tổng số tiền tương ứng là 240.000 Euro, và một tài khoản khác gần 179.000 Euro.

Có 64 vụ trình báo, hơn 370 cá nhân và cơ quan bị tình nghi và bị điều tra, và cơ quan AIF đã trao đổi với các cơ quan ngoài Vatican, để xin thông tin trong tiến trình điều tra. Ủy ban an ninh tài chánh (Cosifi) xác nhận mức độ nguy cơ rửa tiền tại Vatican được coi là ít.

Cơ qua AIF đã thực hiện hai vụ thanh tra tại Viện giáo vụ, quen gọi là ngân hàng Vatican, để xem có phù hợp với khuôn khổ luật pháp và qui luật về các dịch vụ trả tiền, cũng như để xem Viện giáo vụ có đầy đủ các điều kiện để gia nhập hệ thống trả tiền của các nước Âu châu, gọi tắt là SEPA hay không, và thực tế ngân hàng Vatican đã hội đủ điều kiện để tham gia hệ thống SEPA. Cuộc thanh tra thứ hai này có kết quả tốt.

Cuộc thanh tra thứ hai là để xem Ngân hàng Vatican có phù hợp với các qui luật phòng ngừa và chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố hay không, và biện pháp được đề ra có tiến hành tốt hay không. Cả trong lãnh vực này, ngân hàng Vatican được nhìn nhận là hoạt động tốt, hợp qui luật.

Về vấn đề phòng ngừa trốn thuế, Cơ quan AIF nhận xét rằng làn sóng chuyển tiền liên biên giới giảm sút nhiều trong năm ngoái. Có 1.121 vụ khai báo đưa ra hay đưa vào biên giới Vatican, với ngân khoản là hơn 21 triệu 630.000 Euro. Con số này giảm sút so với 1.239 vụ khai báo trong năm 2018 trước đó, với ngân khoản được mang ra mang vào biên giới Vatican là hơn 26 triệu Euro.

G. Trần Đức Anh, O.P.

(Sala Stampa 3-7-2020)

114.864864865135.135135135250