28/02/2021 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

688
Papa Francesco nella Messa per i Migranti il 6 luglio 2018, in ricordo della visita a Lampedusa | Vatican Media

Đức Thánh cha Phanxicô đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 107, sẽ được cử hành vào Chúa nhật 26/9 năm nay, đó là “Tiến đến một ‘chúng ta’ ngày càng rộng lớn”.

Đề tài này phản ánh lời kêu gọi của Đức Thánh cha trong đoạn số 35 của Thông điệp “Fratelli tutti”, đó là “Sau cùng, không còn ‘những người khác’ nữa, nhưng chỉ còn một ‘chúng ta’”. Từ ‘chúng ta’ đại đồng này phải trở thành thực tại trước tiên giữa lòng Giáo hội, được kêu gọi thực hiện sự hiệp thông trong khác biệt.

Sứ điệp của Đức Thánh cha nhân Ngày Thế giới di dân và tị nạn năm nay, sẽ được chia làm sáu tiểu đề, lưu ý đặc biệt tới việc chăm sóc gia đình chung, cùng với việc chăm sóc căn nhà chung, có đối tượng là “chúng ta” như vừa nói, “chúng ta” này ngày càng có thể và phải trở nên rộng rãi và có tinh thần hiếu khách hơn.

Để giúp chuẩn bị thích hợp cho việc cử hành Ngày Thế giới di dân và tị nạn năm nay, Phân Bộ di dân và tị nạn, thuộc Bộ Phát triển nhân bản toàn diện đã bố trí một chiến dịch truyền thông, qua đó sẽ khai triển sáu tiểu đề mà Sứ điệp của Đức Thánh cha đề nghị. Mỗi tháng sẽ có những tài liệu đa phương, những chất liệu thông tin và suy tư của các nhà thần học và chuyên gia giúp đào sâu đề tài và những tiểu đề được Đức Thánh cha chọn”.
 

G. Trần Đức Anh, O.P.

114.864864865135.135135135250