10/11/2015 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

1588


ĐTC Phanxicô cử hành thánh lễ tại đại thánh đường Larerano, tấn phong cho vị tân giám mục phụ tá của thành Rôma, đức ông Angelo de Donatis. Thánh đường hôm nay chật kín, ĐTC nhắn nhủ vị tân giám mục phụ tá, và thực ra là tất cả các giám mục tham dự rằng, tước hiệu mà các vị lãnh nhận không phải là một biểu trưng quyền lực, nhưng là để phục vụ.

“Chức vị giám mục là một tước hiệu lãnh nhận để phục vụ, chứ không phải là để vênh vang. Làm giám mục tức là phục vụ, chứ không phải là thống trị.”

ĐTC đưa ra một gợi ý riêng cho đức cha De Donatis, ĐTC muốn ngài đặc biệt chú ý tới việc đào tạo tâm linh cho các chủng sinh và các phó tế.

ĐTC Phanxicô cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các bài giảng, các bài giảng nên ngắn gọn, đúng trọng tâm, thiết thực và truyền cảm hứng.

“Lời lẽ của con nên giản dị. Những lời ai cũng có thể hiểu được. Đừng giảng dài. Các bài giảng của con cần truyền tải được ân sủng của Thiên Chúa. Chúng nên giản dị và dễ hiểu. Ước chi những lời con giảng khích lệ được tha nhân cải thiện đời sống của mình.”

Vì Năm thánh Lòng thương xót sẽ được khai mạc vào ngày 08.12 sắp tới, nên ĐTC cũng nhắn nhủ vị tân giám mục phụ tá hãy thực hành lòng thương xót, không chỉ bằng lời nói, nhưng trên hết, là bằng hành động.

“Người anh em thân mến của tôi, tôi xin anh hãy tỏ ra lòng từ nhân. Giáo Hội và thế giới này đang rất cần, rất cần tình thương.”

(Lược dịch: Truyền thông Đa Minh)

http://www.romereports.com
114.864864865135.135135135250