23/10/2014 -

Thần Học Online

3185
Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này,Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Hr 1,1-2)

Tân ước gồm 27 cuốn sách đó là:

-          4 sách Tin Mừng, quan trọng nhất trong kinh thánh Tân ước

-          Sách Công vụ Tông đồ

-          14 thư thánh Phaolô

-          7 thư chung: thánh Giacôbê, thánh Phêrô (2 thư), thánh Gioan (3 thư), thánh Giuđa.

Tân ước là những sách quý nhất trong toàn bộ Kinh thánh, vì nói cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương con người vô cùng nên đã sai chính Con một Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến cứu chúng ta.

 
114.864864865135.135135135250