09/08/2017 -

Tản mạn, giải trí

1336

Đứa cháu gọi bằng ông. Con trai duy nhất. Cao to. Xong đại học có việc làm. Đùng một cái bị ung thư. Người yêu xinh tươi hết tình chăm sóc và nay giục cưới.

Hơi bị 'ám ảnh' vì cặp đôi này. Mình vẫn chưa biết yêu ai tha thiết đắm đuối đến độ vượt trên cả chuyện bệnh hoạn tật nguyền sinh tử!

Kitô giáo là yêu thương vượt trên sinh tử. Thánh lễ ngày nào cũng là cụ thể và hiện thực hóa chuyện yêu thương vượt trên sinh tử ! "Con tuyên xưng Chúa đã chết đi...".

Môn đệ Thầy Giêsu là người cũng dám như Thầy và vì Thầy, mà yêu thương vượt trên sinh tử. Thầy yêu thương nên như hạt lúa gieo vào lòng đất, chôn mình đi, vùi lấp mạng sống mình đi. Thầy ở đâu, người môn đệ cũng ở đấy.

Không quý trọng mạng sống mình nữa. Không thấy chuyện sống chết vui buồn giàu nghèo sướng khổ của mình là điều quan trọng nữa. Nếu Phật Giáo thực hành vô ngã vô pháp như sống sự thật, thì với Kitô giáo, vô ngã vô pháp vì dám sống yêu thương và nên một với Thầy.

Ui chao... trở nên hạt lúa gieo vào lòng đất...

Lễ thánh Lôrenxô tử đạo, 10.08.2017
Không Sơn
114.864864865135.135135135250