01/11/2019 -

Tản mạn, giải trí

604
Tháng 11, Giáo hội Công giáo chọn để làm việc đền tội, cầu nguyện và tưởng nhớ đến những người thân yêu, bạn hữu và những linh hồn không còn ai cầu thay nguyện giúp...
Các linh hồn đang chờ đợi nơi luyện ngục để mong ngày được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa, vẫn đang mong mỏi ơn cứu độ nơi chúng ta. Họ đang trải qua cuộc thanh luyện và thử thách dưới cái nhìn của Đấng tạo hóa là Chúa Cha toàn năng.
Chúng ta thật may mắn và hạnh phúc là người Công giáo - là con Thiên Chúa. Qua Chúa Giêsu, chúng ta được mạc khải để sống vâng lời và đối thoại với Chúa mỗi ngày trong tâm tình của một người con đối với Cha nhân từ; chứ không xa rời và sợ hãi, “kính nhi viễn chi”, xem Chúa như quan tòa luôn xét nét, rình rập tội lỗi của chúng ta…
Hãy để Thiên Chúa ngự trong chúng ta, dạy dỗ chúng ta biết sống trong tình yêu, sống cho tha nhân, biết chia sẻ và quan tâm đến những hoàn cảnh xung quanh mình. Và hơn thế nữa, xin Ngài hãy nhắc nhớ chúng ta đừng quên đi những người đã qua đời. Biết đâu chừng, ở nơi chốn luyện hình còn đó những người thân yêu của chúng con đang mong đợi những lời cầu nguyện và các Thánh lễ chúng con dâng lên Chúa để cầu nguyện cho họ.
Một ai đó đã nói: "Khi bạn quên đi những người đã chết, có nghĩa là bạn làm cho họ chết thêm một lần nữa". Lạy Thiên Chúa toàn năng, dù muốn hay không muốn thì mỗi người chúng con rồi cũng đến lúc phải lìa xa vĩnh viễn cuộc đời này. Xin cho chúng con hãy luôn tĩnh thức và cầu nguyện, để chúng con sống như được sống ngày cuối cùng, để chúng con luôn làm hài lòng Chúa như một người con thảo đối với Cha nhân lành. Amen!
 
Khánh Chi
114.864864865135.135135135250