03/11/2017 -

Tản mạn, giải trí

3146

Sáng nay, ngàn ngàn người nô nức kéo về Đền Thánh Martin Hố Nai, trong ngày "vía" của Ngài. Riêng nhà ông thày thuốc đây thì mừng lễ thật to. Ông luôn nói thánh Martin mới là "sư phụ" thật và người chữa bệnh thật. Nhiều người mắc nan y, cả mấy cháu liệt não, ông đều "bắt" thắp nhang bái lạy thánh Martin cùng ông, rồi mới chữa.

Chuyện đời của "con chó lai" da đen làm thầy tu huynh hèn mọn coi phòng khách trong Dòng thì ai cũng biết. Nhưng mọi người quên đó là ông Dòng Thuyết Giáo. Mà đã Dòng Thuyết Giáo thì phải sống sứ vụ Lời trong lãnh vực văn hóa.

Chắc chắn thánh Martin chẳng trí thức tí nào. Đứa con bị bỏ rơi sao được học hành. Nhưng tấm lòng và cách ứng xử của ngài là cả một thái độ văn hóa. Văn hóa Tin Mừng. Văn hóa Lời Thiên Chúa. Văn hóa của Lòng Xót Thương và Tôn Trọng người nghèo hèn bệnh tật. Văn hóa Lời Thiên Chúa luôn "rải lòng từ" đến tất cả chúng sinh, "kể cả thú vật ngoài đồng".

Khi càng "ở trong" Lòng Xót Thương vô tận, thì phá bung mọi ranh giới, kể cả không gian thời gian. Những "phép lạ" phân thân hay đằng vân là chuyện đương nhiên, chuyện nhỏ.

Ngày nay bao kẻ đói nghèo, bệnh tật, khốn khổ vẫn đến với ngài. Họ tìm thấy Lòng Xót Thương của Chúa qua dáng dấp một anh da đen có số phận gần gụi. Bà ngoại giáo bị ung thư từ Nam Định vào đây. Buổi sáng thắp hương trước ngài. Trưa đến, rõ ràng ngài đi bốn vòng quanh giường. Muốn giải thích theo tâm lý. Nhưng coi chừng! Những "làn sóng giao cảm" của họ, những người nghèo, đã bắt sóng được nhau chăng. Rõ ràng từ hôm ấy, bà béo tốt, tươi tỉnh, khỏe mạnh .

Không Sơn
114.864864865135.135135135250