16/01/2017 -

Tản mạn, giải trí

797
Ba ngày. Ba bài Tin Mừng đều là cuộc phá chấp của Đức Giêsu. Về chuyện ăn chay. Về bứt lúa ăn và chữa bệnh trong ngày Sa bát. Có cảm tưởng như Thầy tả xung hữu đột, đánh đấm tơi tả vào thành trì chấp chặt của người Do Thái, nhất là của những vị "đạo cao đức trọng" trong Dân. 

Chưa hẳn Thầy "hung hăng" như thế. Nhưng dù từ tốn, Thầy vẫn rất quyết liệt.

Sống "đạo đức" hay sống tâm linh thì cần tuân thủ Lề Luật, nhưng lại không để Lề Luật cột trói. Lề Luật nâng đỡ. Nhưng cốt yếu của đạo đức hay tâm linh lại tùy thuộc điều chính yếu khác. Tùy thuộc vào mối liên hệ với "Chàng Rể". Chàng Rể Giêsu là ngấm ngầm nói rằng Gia Vê Thiên Chúa đang ở đây. Dòng lịch sử Cựu Ước hay nhắc rằng Gia Vê Thiên Chúa là Chàng Rể của Dân Ngài.

Vì Chàng Rể Thiên Chúa bây giờ là Con Người. Nên càng tương quan với Giêsu càng yêu thương kính trọng con người. Con Người lớn hơn mọi Lề Luật và Ngày Sa Bát !

Cuộc phá chấp vào Lề Luật thật khó khăn xiết bao. Như húc đầu vào đá. Và phải bị đưa lên Thập Giá. 

Nhưng cuộc phá chấp căn bản nhất, chính yếu nhất, gian khổ nhất, vẫn là phá chấp vào cái tôi, cái ngã, để mở toang mình ra, đón nhận và tin tưởng vào Thầy.

"Ai không từ bỏ chính mình mà theo Tôi, thì ..."

Không Sơn
114.864864865135.135135135250