17/04/2017 -

Tản mạn, giải trí

1772
Với đất nước, dân tộc,
Để nội chiến xảy ra
Là tội ác lớn nhất
Của các chính trị gia.

Các chính trị gia ấy,
Ít học và bất tài,
Cướp quyền bằng vũ lực
Là tội ác thứ hai.

Thầy Thái Bá Tân
114.864864865135.135135135250