26/10/2017 -

Tản mạn, giải trí

1872

Thầy Giêsu dịu dàng nhân hậu. Nhưng tâm hồn Thầy là lửa. Mãnh liệt lửa. Bừng bừng lửa. Lửa hực cháy thôi thúc Thầy đi đến cái chết nát tan thập giá. Cái chết đó thực là một Phép Rửa Mới. Phép Rửa bằng máu và lửa, để nhân loại có thể đổi mới toàn diện. Phép Rửa đưa Thầy và mọi người đến Cái Chết và Phục Sinh.

Đi theo Thầy, "chơi" với Thầy, mà vẫn thấy sự bình an dễ dãi giả tạo, chắc hẳn chưa hề chạm thật vào Thầy. Những hình ảnh tự sướng non mướt, những lời văn thơ ngọt ngào ủy mị, những lối sống thơ mộng nhẹ nhàng. Không. Không đâu. Thầy không đem lại sự bình an mơn trớn kiểu đó. "Sự bình an của Thầy" không ru ngủ ve vuốt kiểu đó.

Chạm đến Thầy là chạm đến lửa. Gặp gỡ Thầy là nuốt vào than lửa. Giao tiếp với Thầy là bị thanh gươm lửa đâm thâu. Thanh gươm lửa chia tách xương và tủy, gân và da, thịt và máu. Thầy đến đem lại chia rẽ, tách rời. Những lối sống ươn hèn, điệu bộ, giả tạo, nửa vời, mộng mị, hí húm, chỉ cho mình và chỉ biết có mình, đều bị tách, bị thiêu, bị đốt.

Gặp Thầy một lần, là nghe lòng mình rạn nứt. Là nghe tim mình bị khoét. Là thấy tâm mình cũng bị lửa hực cháy thiêu. Ngọn lửa Thầy ném xuống. Thanh gươm lửa của Thầy chém xuống. Tách lìa. Chia cách. Cháy tiêu. Thúc nhảy vào Sự Chết.

Không Sơn
114.864864865135.135135135250