26/08/2017 -

Tản mạn, giải trí

4440

Vừa ớn cho thái độ khúm núm hoặc xun xoe trước "các đấng các bậc" hàng giáo sĩ, vừa luôn phải dè chừng cho thái độ nghi ngại với hàng giáo sĩ nơi chính mình, dù chính mình cũng thuộc hàng ngũ đó !

Đoán thế này, dù có thể là vô phép khi lấy lòng mình đo tâm lượng thánh nhân, rằng Thầy Giêsu chẳng ưa gì hàng giáo sĩ, nhưng không lập hàng giáo sĩ thì cũng chẳng được! 

Có 3 điều Thầy rất "ghét", là tiền, quyền, danh. Nhưng thời nào cũng thế, và tôn giáo nào cũng thế, giới tu sĩ và nhất là giáo sĩ đều dễ rơi vào những thứ sa đọa và thối rữa này nhất. May dài tua áo, chủ tọa hội đường, được bái chào nơi công cộng, tiền bạc rượu thịt dễ ê hề. Huống chi, hàng giáo sĩ Tân Ước còn được "trao chìa khóa Nước Trời".

Làm thằng người, ai cũng "xác đất vật hèn" thôi. Nhưng có những "xác đất vật hèn" được chỉ định là đại diện Thiên Chúa, là bí tích của Giêsu Kitô, có khi còn được gọi là "Kitô khác" (Alter Christus). Thế mới ớn.

Bên Phật không có hàng giáo sĩ mà chỉ có tu sĩ tức tăng sĩ. Nguyên tắc, một tăng sĩ làm "đại đức" thì đã là bậc thầy tâm linh mà gặp ta phải "bạch", "tác bạch", tức sẵn sàng bộc lộ nội tâm. Còn giáo sĩ Kitô của Rôma chủ yếu là "ban" bí tích, tức trao truyền ân sủng.

Dùng con người để trao truyền ân sủng trời cao cho con người, dù có những con người giáo sĩ "buồn cười" đến chết đi được ! Phải chăng đó là "nước cờ" rất "thâm" của Chúa Giêsu !? Thật minh bạch, rõ ràng. Thật lạ lùng khi những gì cao cả lại thông qua những hèn yếu. Và con người dám tôn trọng và chấp nhận nhau vô điều kiện !

Và những anh chàng con người "bị" chọn, thì phải coi chừng ! Ngồi rung đùi hay ngồi chồm chỗm trên đầu anh em, thì chỉ có chết !

"Kính nhi viễn chi", với hàng ngũ này. Kính, việc Chúa làm. Kính, vì huyền nhiệm tỏ lộ qua con người yếu đuối. Coi thường thì không đuọc đâu. Nhưng đứng xa xa thôi. Vồ vập hớn hở, thì coi chừng, mình cũng đang sùng thượng quyền lực theo kiểu thế gian.

114.864864865135.135135135250