10/02/2017 -

Tản mạn, giải trí

981
Chữa người câm điếc, Thầy Giêsu đưa anh ra khỏi đám đông. Đặt tay vào tai. Bôi nước dãi mình vào lưỡi! Thầy có vẻ như ở bửn!

Thầy luôn như thế! Một mối tương giao rất gần rất thật! Phải đụng chạm vào nhau. Phải tiếp cận thực sự với nhau. Không lý thuyết. Không nửa vời. Không cao siêu ở cõi trên nào xa xôi trừu tượng!

"Thịt Tôi đây! Máu Tôi đây! Anh em cầm lấy mà ăn uống đi". Vẫn phong cách đó. Nhưng dữ dội hơn. Bây giờ không chỉ đụng chạm tiếp xúc bên ngoài da thịt. Thịt tan trong thịt. Máu hòa trong máu!

Và như thế, con người được chữa lành!

Anh bạn câm điếc hôm nay nhờ được Thầy Giêsu chạm đến. Từ nay, anh cũng chạm đến nguòi khác. Bằng lắng tai nghe. Bằng mở lòng mở miệng bộc lộ.

Kẻ hòa thịt với thịt, máu với máu, thì mở bung hết thân tâm với Vô Cùng, với mọi người, với vạn sự.... Hòa điệu.

Bấy giờ, kẻ được chữa lành cũng tìm lại được bản chất thật làm người. Làm người, là sâu lắng trong thế mở bung, mở toang, của tương giao, gặp gỡ, hòa điệu...

Không Sơn
114.864864865135.135135135250