15/07/2018 -

Tài liệu Kinh Mân Côi

536
Đa Minh, con có biết rằng con đã thu hoạch được ít hoa trái do công lao vất vả của con hay không; con đã gieo trên đất khô cằn, chưa được tưới nước sương ân sủng từ trời. Khi Thiên Chúa muốn làm mới lại bộ mặt trái đất, Ngài bắt đầu cho mưa phì nhiêu đổ xuống trên trái đất là Lời Chào Thiên Thần. Vì thế, con hãy rao giảng Thánh Vịnh của Mẹ.
Đức Mẹ nói với Thánh Đa Minh
Nhờ công trạng của Đức Trinh Nữ Maria và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh, đã từng là nhà giảng thuyết lỗi lạc của Hội Mân Côi, mà toàn thế giới này được bảo toàn.
Giáo hoàng Alexander VI
Bè rối Albigensian đã làm náo loạn một vùng nước Pháp. Chúng đã che mắt nhiều giáo dân đến nỗi họ kịch liệt đả phá các linh mục và hàng giáo sỹ. Thánh Đa Minh ngước mắt lên trời và hướng về Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thánh nhân đã sáng lập một phương thức dễ dàng và phù hợp với mọi người. Đó chính là Kinh Mân Côi hoặc Thánh Vịnh của Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc. Lời kinh này bao gồm việc tôn kính Đức Maria qua việc đọc 150 Lời Chào Sứ Thần, tương tự với 150 Thánh Vịnh của vua Đavít, xen vào mỗi chục bằng Kinh Lạy Cha, đồng thời suy ngẫm về những mầu nhiệm trong cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Sau khi thiết lập Kinh Mân Côi, Thánh Đa Minh và con cái ngài đã truyền bá hình thức cầu nguyện này ra toàn Giáo Hội.
Thánh Giáo hoàng Pio V
Theo truyền thống kể lại, khi Thánh Đa Minh được Đức Mẹ khuyên nhủ là phải rao giảng Kinh Mân Côi cho người ta như là một sự che chở đặc biệt để chống lại lạc giáo và tội lỗi, thì thánh nhân đã thực hiện sứ vụ được giao phó với lòng hăng say và chiến thắng oai hùng.
Tôi tớ Chúa Giáo hoàng Benedicto XIII
Nhận ra tính chất nghiêm trọng của tội lỗi đang ngăn cản cuộc hoán cải của những người theo bè rối Albigensian, thánh Đa Minh đã lui về một khu rừng gần Toulouse. Nơi đây, ngài đã cầu nguyện liên tục 3 ngày 3 đêm. Trong suốt thời gian đó, thánh nhân không làm gì khác ngoài việc than khóc và sám hối không ngừng để xoa dịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Ngài thực hành khổ chế nhiều đến nỗi thân hình đầy thương tích, cuối cùng ngài cảm thấy như kiệt lực. Chính khi đó, Đức Mẹ xuất hiện cùng với 3 thiên thần tháp tùng và Mẹ nói: “Con yêu dấu, con có biết vũ khí mà Ba Ngôi Chí Thánh muốn dùng để canh tân thế giới là gì không? Thánh Đa Minh trả lời: “Ôi Mẹ, Mẹ biết điều ấy rõ hơn, bởi lẽ Mẹ luôn gần kề Đức Giêsu Kitô, Con Mẹ, Mẹ luôn luôn là khí cụ chính yếu đem ơn cứu độ đến cho chúng con.” Sau đó, Đức Mẹ đáp: “Mẹ muốn con biết rằng, đối với cuộc chiến này, vũ khí chiến đấu luôn luôn phải là Thánh Vịnh Thiên Thần (Kinh Kính Mừng), lời kinh này là đá tảng của Tân Ước. Vì thế, nếu con muốn đụng chạm đến những tâm hồn chai đá và mang họ trở lại với Thiên Chúa, con hãy rao truyền Thánh Vịnh của Mẹ.”
 Thánh Louis de Montfort
114.864864865135.135135135250