02/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

180
“Cá tốt thì cho vào giỏ,
cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13,48).

Như Mẹ: Đời sống hiện tại sẽ quyết định số phận của ta trong Nước Trời mai sau. Thiên Chúa luôn ban mọi ơn để cho con người tự do chọn lựa cuộc sống của mình hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Một quy luật mà con người thường áp dụng trong cuộc sống: tốt thì lấy, xấu thì bỏ. Đến ngày tận thế thì cũng vậy, ai tốt thì được chọn, còn ai xấu thì bị loại ra ngoài.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho các tín hữu sống tinh thần Tin Mừng một cách sát sao hơn. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng đời sống này để đạt tới Nước Chúa qua đời sống làm con cái Ngài, luôn tin tưởng vào lòng Chúa xót thương.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin giúp chúng con biết thức tỉnh, và xin Mẹ hãy dìu dắt chúng con trong đời sống hiện tại này.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250