14/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

301

“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,18).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay giúp ta biết mình cần phải có thái độ như thế nào khi thực hành các việc phúc đức trong Mùa Chay, đó là làm việc lành phúc đức thì phải có một tâm tình đơn sơ, khiêm nhường và vô vị lợi. Chúa là Đấng thấu suốt tâm can mỗi người, Ngài sẽ trả cho ai nấy xứng với việc họ làm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự, xin cho chúng con dù làm việc gì và làm cho ai thì cứ như thể làm cho chính Chúa. Và khi làm việc thì làm với một thái độ khiêm nhường và không mong được người đời khen ngợi, mà chỉ mong làm vinh danh Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ mà sống gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu một cách âm thầm và kiên trì hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250