29/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

204

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu” (Lc 21,19).

Như Mẹ: Theo Chúa là phải vác thập giá mình mỗi ngày. Người môn đệ của Chúa không thể đi trên con đường dễ dãi, nhưng là con đường của hy sinh và từ bỏ. Trên con đường này sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng dưới sự che chở và phù trợ của Chúa, chúng ta sẽ tiến bước.

Với Mẹ: Chúa là Mục Tử nhân lành, xin Ngài luôn hiện diện với chúng con, nhất là khi chúng con gặp thử thách. Xin cho chúng con trung thành với Ngài trước những nghịch cảnh. Lạy Chúa, xin bảo vệ chúng con trước những mưu mô gian xảo của kẻ thù-ma quỉ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin Mẹ giúp chúng con biết đón nhận những khó khăn, thử thách và vất vả trong cuộc sống thường ngày với một đức tin vững bền.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250