28/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

642

“Các người có uống nổi
chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22).

Như Mẹ: Ở đời, người ta thích “ăn trên ngồi trước”, thích làm “lớn” hơn làm “nhỏ”. Chúa Giêsu dạy phải sống ngược lại: theo Chúa không phải là để có địa vị cao sang, nhưng là phải đi con đường hẹp của thập giá. Đó là tinh thần mà chính Đức Giêsu đã sống và mời gọi các môn đệ hãy sống như Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho người tín hữu của Chúa, dù sống trong địa vị nào, luôn phục vụ con người với một tình yêu và lòng nhiệt thành vì danh Chúa. Khi gặp khó khăn thử thách, xin cho họ biết nghĩ về Chúa, đủ sức cầm chén đắng cùng uống với Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, Mẹ đã đi theo Chúa đến cùng, xin đồng hành với chúng con trên cuộc lữ hành đức tin này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250