27/12/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

246

“Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

Như Mẹ: Thánh Gioan tông đồ được coi là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Người môn đệ này có một niềm tin và tình yêu tha thiết đối với Chúa Giêsu. Trong biến cố sống lại của Chúa, sau khi đã thấy những dấu chứng nơi ngô mộ trống, ông đã tin là Chúa đã phục sinh.

Với Mẹ: Chúa đã yêu mến người môn đệ Gioan rất nhiều. Xin cho những người sống trong đời dâng hiến cảm nhận được tình thương dịu hiền của Chúa, để từ đó, họ hết lòng tin tưởng vào Ngài mà nhiệt tâm làm chứng cho Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương linh hồn và xác lên trời, xin cho niềm tin vào Chúa Phục Sinh được triển nở nơi người tín hữu, và cũng xin cho chúng con sống niềm hy vọng là mai sau được cùng Mẹ chiêm ngắm Chúa trên thiên đàng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250