24/04/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

69
“Người giải thích cho hai ông hiểu những điều
liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,27).

Như Mẹ: Đức Giêsu phục sinh luôn tìm cách nói cho chúng ta biết về Người bằng nhiều cách: Lời Chúa, thánh lễ, kinh nguyện, các biến cố, tha nhân và thiên nhiên. Chúng ta thường lẩn tránh gặp Chúa, và biện minh rằng chúng ta không có thời gian hay điều kiện...
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, có quá nhiều điều làm chúng con không đến được với Chúa. Xin cho chúng con siêng năng gặp Chúa trong bí tích Thánh Thể, tìm hiểu Kinh Thánh, để tâm cầu nguyện và say mê thực thi bác ái...
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, Mẹ đã luôn lắng nghe và mở lòng đón nhận ý Chúa. Xin giúp chúng con hiểu biết Lời Chúa nhiều hơn, rồi đem ra thực hành.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250