22/11/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

240

“Hãy lo làm ăn sinh lợi
cho tới khi tôi đến” (Lc 19,13).

Như Mẹ: Trong việc làm ăn hay buôn bán, ai cũng muốn có lời, lời càng nhiều thì càng tốt. Về đời sống vật chất thì ai cũng muốn sinh lợi, còn về đời sống thiêng liêng thì sao? Đời sống vật chất càng gia tăng, thì đời sống thiêng liêng lại càng giảm xuống. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm cho những khả năng của mình sinh lợi ích cho linh hồn của mình cũng như của tha nhân.   

Với Mẹ: Chúa là Đấng thấu suốt lòng dạ con người, xin thánh hoá chúng con, để chúng con biết tận dụng những khả năng Chúa ban mà làm cho đời sống của mình cũng như của tha nhân trở nên xứng đáng với ơn gọi làm người.  

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin cho chúng con biết sử dụng của cải vật chất mà thăng tiến đời sống sao cho đẹp lòng Chúa luôn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250