21/12/2016 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

243

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi
đến với tôi thế này” (Lc 1,43).

Như Mẹ: Từ một người con gái quê mùa, Đức Maria đã được diễm phúc trở thành một người cưu mang Con Một Chúa. Từ một người hiếm hoi son sẻ, bà Isave cũng được Chúa cho hồng ân cưu mang vị sứ giả của Đấng Cứu Thế là thánh Gioan Tiền Hô. Ơn Chúa luôn ở cùng chúng ta để giúp chúng ta sống xứng đáng làm con cái của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều khi chúng con đã không nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời. Chúng con cũng chẳng biết đâu là ân huệ mình đang được hưởng. Xin cho chúng con ngày càng cảm nhận rằng Chúa không ngừng đến viếng thăm chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết cảm tạ Chúa về những ân huệ mà chúng con đã đón nhận do tình thương hải hà của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250