21/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

3

“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng
mà bạn đâm ra ghen tị” (Mt 20,15).

Như Mẹ: Dụ ngôn “thợ làm vườn nho” là một thông điệp quan trọng cho tất cả mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt cho người công giáo chúng ta. Người được trao trách nhiệm lãnh đạo: xin đừng quên những người kém cỏi; người sung sướng và hạnh phúc: xin nhớ đến những người kém may mắn hơn.

Với Mẹ: Lòng đố kỵ và ích kỷ nhiều lúc khiến con người trở nên vô cảm trước nỗi đau khổ của đồng loại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con biết yêu thương và biết đối xử tử tế, hiền hòa với tất cả mọi người.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ thương nhìn đến những ai đang phải chịu đau khổ vì chiến tranh, chia rẽ và hận thù. Xin cho con người biết xóa bỏ những ngăn cách, mà sống trong tình bác ái và đệ huynh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250