21/02/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

304

“Dân thành Ninivê đã sám hối
khi nghe ông Giôna rao giảng” (Lc 11,32).

Như Mẹ: Xưa ông Giôna đến loan báo lời của Thiên Chúa cho dân thành Ninivê khiến cả dân thành ăn năn sám hối mà quay trở về nẻo chính đường ngay. Chúa Giêsu, “còn hơn ông Giôna nữa”, đến thế gian kêu gọi người ta ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng, để được cứu. Nhưng, nhiều người không nghe lời Ngài mời gọi mà ăn năn sám hối và cũng không chịu tin vào Ngài.

Với Mẹ: Chúa ơi, xin ban cho mỗi người chúng con biết tin tưởng vào lòng thương xót và tình yêu bao la của Chúa. Xin cho những ai đang sống trong u mê tội lỗi, biết thay đổi lối sống mà tìm về với Chúa là suối nguồn yêu thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Giáo Hội, xin Mẹ cảm hoá những ai đang sống trong chai cứng vì tội lỗi biết tìm về ẩn náu bên lòng bao dung tha thứ của Thiên Chúa là Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
 

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250