16/05/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

213
“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (Ga 17,17).
Như Mẹ: Chúa Giêsu trao gửi tất cả những người môn đệ cho Chúa Cha gìn giữ và dẫn họ bước đi trong sự thật, trong ánh sáng của Tin Mừng. Chúa Giêsu đã lo lắng cho cuộc sống của những người môn đệ còn ở lại thế gian. Chúa cầu nguyện với Cha, để xin Cha thánh hiến các môn đệ trong sự thật, từ đó, các môn đệ mới có thể làm chứng cho Chúa.
Với Mẹ: Sự thật sẽ giải phóng chúng con, xin Cha thánh hiến chúng con trong sự thật, để chúng con được tự do mà can đảm sống và làm chứng cho sự thật của Tin Mừng giữa thế giới đầy biến động của ngày hôm nay.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin cho các đôi vợ chồng trẻ sống chân lý hôn nhân trong niềm vui dâng hiến cho nhau.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250