15/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

227

Chúa Giêsu “đặt tay trên mắt anh,
anh trông rõ và khỏi hẳn” (Mc 8,25).

Như Mẹ: Người Việt có câu: “giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Mù là một bất hạnh đối với con người. Có người bị mù mắt, nhưng tâm hồn lại rất nhạy bén. Có người không bị mù mắt, nhưng tâm hồn lại trở nên chai cứng, bị mù. Mỗi người Kitô hữu có sứ mạng làm ánh sáng cho trần gian, nhưng nếu ánh sáng mà tắt đi thì lấy gì mà soi đường cho dân chúng?

Với Mẹ: Chúa là ánh sáng soi đường cho dân ngoại. Xin Chúa chiếu ánh sáng chân lý vào tâm hồn những ai đang sống trong bóng tối của u mê và lầm lạc. Xin Chúa hướng dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là ngôi sao biển rạng ngời, xin Mẹ dẫn dắt chúng con trên hành trình đức tin, để chúng con thấy rõ Chúa hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250