14/11/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

127
“Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?” (Lc 17,17).
Như Mẹ: Tâm tình tạ ơn không chỉ là nét đẹp của đời sống nhân văn mà con là giá trị cao quý của tâm tình đức tin: Chúa Giêsu đánh giá cao lòng biết ơn qua biến cố Ngài chữa lành mười người bị phong hủi nhưng chỉ có duy nhất người Samaria ngoại đạo quay trở lại tạ ơn Ngài và chúc tụng Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta có thường tạ ơn Thiên Chúa không?
Với Mẹ: Lạy Chúa, “được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời”. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin dạy chúng con biết nhận ra muôn vàn ân huệ Chúa thương ban cho chúng con để chúng con biết sống trong sự biết ơn Ngài.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250