14/08/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

143

“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20).

Như Mẹ: Lời cầu nguyện trong tình hiệp thông giữa cộng đoàn giáo xứ, dòng tu hay gia đình mang lại cho chúng ta sức mạnh của tình liên đới. Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hiệp thông và hiệp nhất với nhau, nên khi chúng ta hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện, thì Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện ở giữa chúng ta.

Với Mẹ: Thiên Chúa là Cha luôn lắng nghe lời con cái kêu xin. Xin Cha cho chúng con biết hợp ý với nhau mà cầu nguyện như Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng con. Đặc biệt xin Cha liên kết các thành viên trong gia đình và cộng đoàn đức tin được hiệp thông và yêu thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, xin Mẹ cùng cầu nguyện với chúng con, nhất là trong các gia đình đức tin.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250