13/03/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

85
“Thế hệ gian ác này sẽ không được dấu lạ nào
ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna”
  (Lc 11,29).
Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sám hối và chạy đến với lòng thương xót Chúa với tất cả lòng khiêm nhường và thành khẩn. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra được rằng Chúa vẫn đang làm thật nhiều phép lạ để đáp lại tâm tình khao khát chân thành của chúng ta.
Với Mẹ: Lạy Chúa, xưa kia vì sự ăn năn thống hối của dân thành Ninivê, Chúa đã cho họ được thấy những dấu lạ lớn lao. Xin Chúa thương biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra những dấu chỉ yêu thương và quyền năng của Chúa nơi thế giới và nơi con người.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ giúp chúng con sống tâm tình sám hối, khi có tội biết trở về xin Chúa xót thương tha thứ. Xin cho chúng con siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250