12/09/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

146
“Phúc cho anh em...”
Như Mẹ: Các mối phúc thật là bản hiến chương Nước Trời. “Các mối phúc” là những điều có vẻ như đi ngược lại với những suy nghĩ của người đời. Quả thật, trong thời đại này, để sống các mối phúc rất khó. Nhưng có khó thì mới có phúc, bởi vì Nước Trời dành cho những ai biết chọn con đường hẹp mà đi.
Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin cho chúng con hiểu được những "mối phúc" Chúa dạy. Một điều xem ra nghịch lý lại là một điều rất thực. Xin cho chúng con dám tin vào Chúa và thực hiện mối phúc Chúa truyền để chúng con đón nhận được hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, Mẹ là người thật có phúc, xin Mẹ giúp chúng con tin tưởng và phó thác vào Chúa, cố gắng sống các mối phúc thật trong cuộc sống làm chứng nhân giữa thời đại này.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250