12/06/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

78

“Thầy đến không phải để bãi bỏ,
nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

Như Mẹ: Luật lệ là những điều quy định để làm cho cuộc sống con người được ổn định. Nhưng, thực tế có những thứ luật lại làm cho cuộc sống con người bị xáo trộn, rồi rơi vào cảnh bi đát và bất công. Chúa Giêsu đến trần gian không phải là để bãi bỏ luật Môsê, nhưng là để kiện toàn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi hạ sinh xuống thế làm người, Chúa đã mang đến cho chúng con một luật mới đó là luật yêu thương. Ngài không bỏ đi những luật lệ cũ nhưng kiện toàn chúng bằng cách dạy chúng con giữ luật bằng tình yêu thương. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương, như thế là đã chu toàn lề luật rồi vậy.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin cho chúng con có một trái tim biết yêu thương, khi chu toàn bổn phận hằng theo bậc sống của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


114.864864865135.135135135250