11/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

451

“Xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).

Như Mẹ: Cầu nguyện là một sinh hoạt tâm linh của mọi tôn giáo. Cầu nguyện đích thật cần phải được quy hướng về Thiên Chúa trước khi cầu xin cho những nhu cầu của đời sống con người. Cầu nguyện trên hết là hành vi thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa, cảm tạ những ân huệ Ngài ban, chứ không chỉ là xin ơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa một xã hội có nhiều thứ cám dỗ, xin cho chúng con năng đọc kinh Lạy Cha để luôn ý thức về sự yếu đuối của bản thân và biết trông cậy vào sự trợ giúp của ơn thánh trong mỗi biến cố của cuộc đời mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà,
xin giúp chúng con luôn sống mật thiết với Thiên Chúa là Cha, để chúng con luôn biết sống tâm tình con thảo với Chúa trong việc thờ phượng và vâng phục ý Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250