11/07/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

112
Rồi Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ lại
để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế…”
(Mt 10,1).
Như Mẹ: Chính Chúa Giêsu đã cho con người cộng tác với Người trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúa đã gọi, huấn luyện và dạy dỗ môn đệ để các ông tiếp tục sứ vụ của Người. Mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng được chính Chúa mời gọi làm môn đệ của Chúa qua trung gian là Hội Thánh Người.
Với Mẹ: Lạy Chúa, rao giảng Tin Mừng vừa là hồng ân vừa là nhiệm vụ. Việc này không dành riêng cho các linh mục và tu sĩ, mà còn là nhiệm vụ của tất cả các tín hữu. Xin giúp chúng con thành những sứ giả Tin Mừng cho tha nhân.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh, Mẹ là người tông đồ và là nhà truyền giáo tuyệt vời. Xin cho chúng con trở nên những tông đồ đích thực về lòng Chúa xót thương.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250