10/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

184
“Xin dạy chúng con cầu nguyện” (Lc 11,1).
Như Mẹ: Cầu nguyện là một sinh hoạt tâm linh của mọi tôn giáo. Qua lời kinh Lạy Cha mà Đức Giêsu dạy các môn đệ, chúng ta nhận thấy rằng lời cầu nguyện đích thật cần phải được quy hướng về Thiên Chúa trước khi cầu xin cho những nhu cầu của đời sống con người. Cầu nguyện trên hết là hành vi thờ phượng, tôn vinh Thiên Chúa chứ không chỉ để xin ơn này ơn kia.
Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa một xã hội còn nhiều những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt, xin cho chúng con năng đọc kinh Lạy Cha để luôn ý thức về sự yếu đuối của bản thân và biết trông cậy vào sự trợ giúp của ơn thánh trong mỗi biến cố của cuộc đời này.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội,
xin dạy chúng con luôn sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa là Cha, với lòng yêu mến và vâng phục Ngài mỗi ngày.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250