08/08/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

157
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn thế nào thì sẽ được như vậy” (Mt 15,28).

Như Mẹ: Đức tin của người đàn bà ngoại đạo Canaan hôm nay thật đáng để chúng ta suy nghĩ, đến nỗi Chúa cũng phải khen là “lòng tin của bà mạnh thật”. Chúng ta đã sống đức tin thế nào? Trước thử thách, chúng ta có can đảm tuyên xưng như lúc an vui hạnh phúc không?
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn đức tin cho chúng con, chứ không phải do tài năng hay tự sức của chúng con mà có. Đó là một quà tặng vô giá, nhưng chúng con lại chưa tôn trọng và yêu quý món quà đó. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa ngày càng mạnh mẽ hơn.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin đồng hành với các bà mẹ trẻ công giáo để họ có một đức tin mạnh mẽ và đầy khôn ngoan để hướng dẫn con cái của mình trưởng thành trong việc sống đạo giữa đời thường.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250