06/06/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

164
“Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống” (Mc 12,27).
Như Mẹ: Cuộc sống đời này và cuộc sống mai sau có những khác biệt. Tuy nhiên, cuộc sống đời này lại quyết định cho số phận mai sau, đó là được sống đời đời hay là phải chết đời đời. Ai mang lại sự sống cho con người? Chỉ Thiên Chúa là Đấng làm chủ sự sống mới có thể mang lại sự sống cho con người. Ai tin vào Người và làm theo thánh ý của Người thì mới có được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Với Mẹ: Chúng con biết chắc rằng mọi sự đời này sẽ qua đi. Chúng con ước mong được sống hạnh phúc trong vinh quang Nước Trời. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con vào sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ hướng dẫn các gia đình trẻ ngày nay biết xây dựng đời sống hôn nhân dựa trên các giá trị cao trọng của Tin Mừng.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250