04/10/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

277

“Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” (Lc 9,60).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để loan báo cho con người biết về Triều Đại Thiên Chúa, triều đại của công lý và hoà bình, chân lý và tình thương. Hôm nay, Chúa mời gọi người môn đệ tiếp tục công việc mà Chúa đã làm, đó là đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thời đại đầy biến động, xin cho chúng con biết mang lấy tinh thần của thánh Phanxicô Assisi trong Kinh Hoà Bình, để làm cho xã hội này thấm nhuần men Tin Mừng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, Mẹ không phải là một người thừa sai, nhưng Mẹ là mẫu gương của những người loan báo Tin Mừng. Xin Mẹ hướng tâm hồn chúng con nhiệt tình hơn trong việc làm cho nhiều người biết được các giá trị của Tin Mừng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250