03/10/2018 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

105
“Còn anh, anh hãy đi loan báo
Triều Đại Thiên Chúa” (Lc 9,60).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian là để loan báo cho con người biết về Triều Đại Thiên Chúa, triều đại của công lý và hoà bình, chân lý và tình thương. Hôm nay, Chúa mời gọi người môn đệ tiếp tục công việc mà Chúa đã làm, đó là đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.
Với Mẹ: Theo Chúa là một lời mời gọi khẩn thiết. Loan báo Triều Đại Thiên Chúa cũng là lời mời gọi tha thiết mà Chúa muốn gửi đến những người đã tin theo Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thôi thúc chúng con xác tín hơn vào Chúa, và hăng say trong sứ vụ cao quý này.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, Mẹ là mẫu gương của người loan báo Tin Mừng. Xin Mẹ hướng tâm hồn chúng con nhiệt tình hơn trong việc làm cho nhiều người biết Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250