03/05/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

240

“Nếu anh em biết Thầy,
anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14,7).

Như Mẹ: Chúa Giêsu cho chúng ta biết Người từ Chúa Cha mà đến. Có lần Chúa Giêsu nói rằng Người và Chúa Cha là một, như thế, ai thấy Chúa Giêsu cũng là thấy Chúa Cha, ai tin vào Chúa Giêsu cũng là tin vào Chúa Cha. Chúa Giêsu dạy chúng ta biết rằng chúng ta có một Cha trên trời. Chúa Cha đã vì yêu thương chúng ta, nên đã sai Con Một của Ngài đến thế gian, để chúng ta nhờ vào Người, mà được cứu độ.

Với Mẹ: Chúa đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Xin cho chúng con biết hướng lòng lên Cha mỗi ngày với lời kinh mà chính Chúa đã dạy chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ mến yêu, chúng con thật hạnh phúc khi được gọi Thiên Chúa là Cha, xin cho chúng con biết tạ ơn Chúa về hồng phúc đó.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250