02/01/2019 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

58

Ông Gioan nói:
“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa” (Ga 1,23).

Như Mẹ: Hoang địa là nơi thanh vắng. Một âm thanh vang lên trong hoang địa thì chẳng là gì cả! Ông Gioan Tiền Hô tự cho mình là một tiếng kêu trong hoang địa, tiếng kêu ấy không được ai nghe đến. Ông tự hạ, khiêm nhường coi mình chẳng là gì cả so với Đức Kitô, Đấng có tiếng nói đầy quyền năng và uy hùng.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, trước uy quyền của Chúa, chúng con chẳng là gì cả! Chúng con chỉ là những người tội lỗi, không có một ảnh hưởng nào đối với người khác. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con cho nên trống vắng những đam mê để lời quyền năng của Chúa được đong đầy!
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin nâng đỡ các gia đình đang gặp khó khăn, giúp họ kiên trì trong gian truân, và nhẫn nhại cầu nguyện với lòng tin yêu vững bền.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 
114.864864865135.135135135250